Një rrugëdalje nga varësia ndaj drogës

Në të gjithë botën të shumtë janë ata persona të cilët luftojnë për të qenë drug free. Nisur nga historia e saj, Eni Dyrmo vendosi të bashkoj në një program, i cili i vjen në ndihmë të gjithë personave konsumues të lëndëve narkotike për të qenë tërësisht të pastër. Ajo ka zgjedhur të rrëfejë rreth rrugëtimit të saj dhe ndihmesës që ka bërë për personat në nevojë.

Ndikimi i drogës në jetën e një individi është i gjithanshëm, kjo substancë mund të sjellë dëme psikologjike edhe fizike. Shpesh herë largimi dhe lënia e konsumimit të saj duke si e pamundur, por nga ekslerienca e saj Eni thotë se gjithkush mund të ia dalë.

*TiboNews