Image Alt

Kontaktet

Tibo News

“Tibo News” është kanali i parë në renditjen e platformës televizive TIBO IPTV/OTT. Ai i kushtohet tërësisht lajmeve dhe promovimit të programacionit të platformës.
Kanali dhe web-faqja e “Tibo News” përcjellin 24 orë përmbajtje të prodhuar nga redaksia e lajmeve, departamenti i marketingut dhe grafikës.
Burimi i përmbajtjeve janë gazetarët, operatorët e redaksisë dhe montazhit, zyrat e shtypit të organizatave dhe institucioneve, si dhe rrjetet sociale të personave publikë, – për të gjitha rastet burimet citohen.
Për të referuar një informacion, apo për të ribotuar një artikull të “Tibo News” jeni të lutur të kontaktoni me redaksinë tonë duke ju drejtuar adresave të poshtëshënuara:

Pallati 132/5, Rruga e Kavajës Nr. 7, Tiranë

Për të publikuar një reklamë, apo për të sponsorizuar një hapësirë televizive, jeni të lutur të kontaktoni me zyrën e marketingut në adresën: marketing@tibo.tv