Përdor kalendarin e tij, ky shtet është aktualisht në vitin 2015

Shumë vende në mbarë botën përdorin një kalendar të përbashkët me 28 deri në 31 ditë, me periudha 12-mujore. Koha ndahet në katër stinë dhe viti i ri fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor. Por Etiopia nuk përfshihet në këto shtete.

Sipas kalendarit etiopian, një vit përbëhet nga 365 ditë, gjashtë orë, dy minuta dhe 24 sekonda. Kjo bën një total prej 13 muajsh, 12 muajsh nga saktësisht 30 ditë secili. Ndërsa, muaji i 13-të përbëhet nga vetëm pesë ose gjashtë ditë. Kalendari i Vitit të Ri fillon më 11 shtator.

Viti në Etiopi është tani 2015. Kalendari i vendit është 7 vjet e 8 muaj prapa. Nuk është për t’u habitur që vendet kanë kalendarët e tyre, por Etiopia gjithashtu mat kohën ndryshe: në vend të një dite 24-orëshe, Etiopia është i vetmi vend në botë me një sistem orar 12-orësh.

Deri në këtë kohë, vendet përdorën shumë kalendarë, por Etiopia nuk u kolonizua kurrë, kështu që nuk u ndikua kurrë nga fuqitë e huaja dhe gjithmonë vazhdoi të përdorte hartën e saj.