Rregulla të reja për marrëveshjet 5G në Itali mund të sjellin vonesa

Rregullat e reja për mbikëqyrjen e ndërtimit të rrjeteve celulare të gjeneratës së pestë në Itali rrezikojnë të krijojnë vonesa burokratike për firmat e telekomunikacionit .

Firmat e telekomunikacionit po përpiqen të përmirësojnë rrjetet e tyre.

Muajin e kaluar, Roma miratoi një dekret i cili u kërkon firmave të telekomunikacionit të njoftojnë çdo detaj për planet e tyre të zhvillimit në infrastrukturën 5G.

Sipas rregullave të reja, Roma u kërkon firmave të telekomunikacionit të përfshijnë në planet e tyre vjetore detaje specifike të çdo pajisjeje që do të përdoret në ndërtimin e rrjeteve 5G.

Kompania italiane Asstel tha se nuk besojnë të adresojnë ndonjë kërkesë të qeverisë për të sqaruar aspektet specifike teknike në fazën e programimit të blerjeve.

Italia ka monitoruar nga afër blerjet e mallrave dhe shërbimeve të firmave të telekomunikacionit në lidhje me teknologjinë 5G që nga viti 2019, kur prezantoi një detyrim që kontratat që përfshijnë shitës jashtë BE-së të njoftohen.

Një legjislacion i tillë synonte kryesisht kufizimin e përdorimit të pajisjeve nga shitësit kinezë për shkak të shqetësimeve të sigurisë.