Platformë digjitale Kosovë-Shqipëri për turizmin

Ministritë e Turizimit të Kosovës dhe Shqipërisë do të bashkëpunojnë në një platformë të përbashkët për vizitorët nga të dy vendet dhe ata të huaj që dëshirojnë të kalojnë pushimet në hapësirat shqiptare.

Kjo platformë digjitale inforamcioni do të vazhdojë nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.