Në parlament projektligji për burimet e rinovueshme

Ministria e Energjisë ka dërguar në parlament projektligjin për nxitje ne burimeve të rinovueshme, i cili vjen si një version i përmirësuar nga ligji aktual i miratuar në 2017-ën .

Veçoria kryesore e këtij ligji është përafrimi i legjislacionit me udhëzimet e Europës, ndërsa një tjetër objektiv është ulja e gazit serë me 60%.

Kriza globale e energjisë dhe që preku edhe Shqipërinë nxorri në pah faktin se vendi yne ka nevojë të diversifikojë energjinë.

*Tibo News