INSTAT: Gjysma e familjeve shqiptare jetojnë në shtëpi të vogla

Gjysma e familjeve shqiptare jetojnë në banesa të vogla.

Anketa e buxhetit të familjes kryer nga INSTAT del në përfundimin se 50.5% e familjeve në Shqipëri në vitin 2022 jetonin në banesa me sipërfaqe nga 51 deri në 90 metër katror.Ndërsa vetëm 37% e familjeve kanë shtëpi sipërfaqe që varion nga 91-130 m².

Në krahasim me qarqet e tjera ato me përqindjen më të lartë të banesave të vogla nën 50 metër katror rezultojnë Korça, Berati, Lezha dhe Gjirokastra.

Ndërsa përqindja më e lartë e familjeve me shtëpi mbi 130 m² rezulton se jetojnë në qarqet Shkodër, Tiranë dhe Durrës.

Më herët, EUROSTAT e renditi Shqipërinë bashkë me Malin e Zi në vendin e parë në Europë për numrin më të paktë të dhomave në banesë me vetëm 0.9 dhoma për person.