Fondi i Komuniteteve, Bashkia Tiranë rishikon procedurat

Në vitin 2017 Bashkia e Tiranës krijoi fondin e komuniteteve që synon të nxisë bashkëpunimin efektiv në mesin e qytetarëve për përmirësimin e infrastrukturës së blloqeve të banimit dhe ruajtjen e ambienteve në pronësi të përbashkët.

Suksesi i kësaj nisme dhe rritja e numrit të aplikimeve vit pas viti, ka bërë që Bashkia e Tiranës të rishikojë procedurat duke sjellë të tjera lehtësi për qytetarët dhe duke rritur mundësitë që ata të përfitojnë për rikonstruksionin e pallateve.

*Tibo News