Ç’duhet të dini për diagnozën e kancerit të gjirit tek gratë 40-vjeçare

Gratë në të 40-at mund të mendojnë se nuk janë në rrezik për kancer të gjirit, por në fakt 5 % e të gjitha rasteve ndodhin rreth kësaj moshe. Dhe diagnoza është më e vështirë për shkak të densitetit të indit të gjirit. Gjithashtu trajtimi mund të ndikojë në fertilitet.

Gratë e kësaj moshe dhe më të mëdha, në përgjithësi nuk e konsiderojnë veten të rrezikuar nga kanceri i gjirit. Megjithatë, kanceri i gjirit mund të godasë në çdo moshë. Të gjitha gratë duhet të jenë të vetëdijshme për faktorët e tyre të rrezikut personal për kancerin e gjirit. Një faktor rreziku është një gjendje ose sjellje që e vë një person në rrezik për zhvillimin e një sëmundjeje.

Ka disa faktorë që e vënë një grua në rrezik më të lartë për zhvillimin e kancerit të gjirit, duke përfshirë:

-Një histori personale e kancerit të gjirit ose një lezion me rrezik të lartë të gjetur nga biopsia

-Një histori familjare e kancerit të gjirit, veçanërisht në moshë të re

-Një histori familjare që është shqetësuese për një sindromë gjenetike që mund t’i vendosë ata në një rrezik më të lartë për kancer gjiri (kanceri i gjirit i diagnostikuar para moshës 50 vjeç, kanceri i vezores në çdo moshë, kanceri i gjirit trefish negativ, kanceri dypalësh i gjirit, kanceri i gjirit mashkullor, kanceri i pankreasit ose kanceri metastatik i prostatës)

-Terapi me rrezatim në gjoks

-Një mutacion i njohur gjenetik që sjell një rrezik të lartë për zhvillimin e kancerit të gjirit

-Prejardhja hebreje ashkenazi (një në 40 hebrenj ashkenazi mbartin mutacione në BRCA1 ose BRCA2)

Çfarë është e ndryshme në lidhje me kancerin e gjirit tek gratë rreth 40 vjeçe?

Diagnostikimi i kancerit të gjirit tek gratë rreth 40 vjeç është më i vështirë sepse indi i tyre i gjirit është përgjithësisht më i dendur se indi i gjirit tek gratë e moshuara dhe nuk rekomandohet ekzaminimi rutinë.

Kanceri i gjirit tek gratë më të reja mund të jetë më agresiv dhe më pak i prirur për t’iu përgjigjur trajtimit.

Gratë që diagnostikohen me kancer gjiri në një moshë më të re kanë më shumë gjasa të kenë mutacione gjenetike që i predispozojnë për kancer të gjirit dhe kancere të tjera.

Gratë më të reja që kanë kancer të gjirit mund të injorojnë shenjat paralajmëruese – të tilla si një gungë gjiri ose rrjedhje e pazakontë – sepse ato besojnë se janë shumë të reja për t’u prekur nga kanceri i gjirit. Kjo mund të çojë në një vonesë në diagnozën dhe rezultate më të dobëta.

Disa mjekë mund të heqin gjithashtu gunga të gjirit ose simptoma të tjera tek gratë e reja ose të adoptojnë një qasje “prit dhe shiko”.

Kanceri i gjirit paraqet sfida shtesë për gratë më të reja pasi mund të përfshijë çështje në lidhje me seksualitetin, fertilitetin dhe shtatzëninë pas trajtimit të kancerit të gjirit.

A mund të parandalohet kanceri i gjirit tek gratë rreth të 40-tave?

Për gratë me një histori familjare që sugjeron një predispozitë trashëgimore për kancerin e gjirit, një referim për këshillim gjenetik mund të jetë i përshtatshëm. Identifikimi i kushteve të tilla gjenetike do të lejojë një diskutim më të personalizuar mbi opsionet e shqyrtimit dhe të trajtimit parandalues. Për shembull, shqyrtimi në bartësit e mutacionit BRCA fillon në moshën 25 vjeçare.

Masat që mund të marrin të gjitha gratë për të reduktuar rrezikun e kancerit të gjirit përfshijnë:

-Arritja dhe ruajtja e peshës trupore ideale

-Kufizimi i konsumit të alkoolit

-Të bësh ushtrime rregullisht

Thënë kjo, nëse kanceri i gjirit zhvillohet, zbulimi i hershëm dhe trajtimi i menjëhershëm mund të rrisë ndjeshëm shanset e një gruaje për të mbijetuar. Më shumë se 90% e grave, kanceri i gjirit i të cilave gjendet në një fazë të hershme do të mbijetojnë.

Gratë e reja duhet të këshillohen për ndërgjegjësimin e kontrollit të gjirit dhe të raportojnë çdo ndryshim të gjirit tek mjeku i tyre.

Këto ndryshime mund të përfshijnë:

-Gunga

-Rrjedhje nga gjiri

-Dhimbje fokale

-Ndryshimet e lëkurës

A duhet të bëjnë mamografi gratë e moshës rreth 40-të?

Në përgjithësi, mamografia e depistimit nuk rekomandohet për gratë nën moshën 40 vjeç. Megjithatë, për gratë me mutacione gjenetike, depistimi mund të fillojë në moshën 25 vjeç dhe në gratë me një histori familjare të kancerit të gjirit, ekzaminimi shpesh fillon 10 vjet më herët se i afërmi i parë i prekur në familje. MRI e gjirit shpesh rekomandohet për gratë me rrezik të lartë përveç mamografisë.

*Tibo News