Vetëm 49 studentë të regjistruar tek Gjeologjiku

Regjistrimi i fituesve në Universitet është drejt fundit, ka mbetur vetëm një fazë e plotë për regjisitrimin e tyre.

Por në fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave sipas dekanit Vasil Jorgji, gjatë fazave të mëparshme janë regjistruar vetëm 49 studentë.

Të 5 programet e Fakultetit të Gjeologjisë janë shpallur si degë prioritare.

Sipas deganit ky vendim i qeversë nuk ka sjell rritje të numrit të aplikimeve por ka ndikim te cilësia e studentëve, pasi gati 9% e atyre që janë regjistruar janë me mesatare të lartë.

*Tibo News