Vaksina anti-Covid ndikoi në çrregullimin e ciklit menstrual

Vaksina anti-covid ka ndikuar në çrregullimin e ciklit menstrual tek gratë, por kjo ndodh përkohësisht.

Sipas një studimi ndërkombëtar ku u vlerësua cikli në rreth 20 mijë gra të moshës mesatare 30-35 vjeç në Europë , Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe n9 Kanada u pa që disa prej tyre patën cikle menstruale më të gjata.

Në grupin e parë morën pjesë 14,936 gra të vaksinuara me një ose me shumë doza dhe grupin ne tjetër 4,686 gra të pavaksinuara.

*Tibo News