Tibo-Vox: Sa gjuhë të huaja dinë shqiptarët?

Njohja me shumë gjuhë, përveçse pasuron njohuritë, është edhe mundësi për komunikimin jashtë vendit ku jeton dhe njohje me një tjetër kulturë.

Një gjuhë të huaj të re disa e mësojnë për kënaqësi, disa për shkak të nevojave për shkollim, e disa për shkak se kjo ua lehtëson gjetjen e vendeve të punës.

Kjo ishte tema e Tibo-Vox-it të radhës për të cilën qytetarët dalluan si gjuhë më të përhapur anglishten, njëkohësisht kjo ishte dhe gjuha e preferuar dhe më e thjeshta për përvetësim.

Lexo: Me gjyshërit apo në çerdhe, si është më mirë për fëmijët?

Lexo: A duhet të votojnë emigrantët?

Po ju sa gjuhë dini? Në cilën gjuhë keni hasur më shumë vështirësi për ta mësuar?

Na shkruani, ose komentoni në rrjetet tona sociale.

Lexo: Blerjet online vs blerjet në dyqane