Tibo-Vox: 8 marsi në Shqipëri, festë apo protestë?

Nëse kthehemi pas në histori, 8 marsi i ka fillesat si protestë, ndërsa ditët e sotme pikërisht në këtë datë mund të hasësh njerëz me lule nëpër duar e të tjerë që protestojnë. Po a është kjo një festë apo protestë? Pikërisht kjo është pyetja e radhës në serinë e Tibo-Vox.