Image Alt

Tibo Vox Tag

"Në çerdhe duhet të venë, po pjesën tjetër me gjyshërit" Ndërkohë që fëmijët rriten edhe nevoja për kujdes bën të njëjtën gjë. Pas disa kohësh nënës i duhet t'i kthehet punës dhe zgjidhjet shpesh lakohen mes gjyshërve dhe çerdheve. https://www.youtube.com/watch?v=7BnED4lFN34 Të dy mënyrat

https://www.youtube.com/watch?v=66mqfARz27Y Për të gjithë, fëmijëria është një nga periudhat më të rëndësishme në librin e kujtimeve. Kapitujt kyç në këtë rast përcaktohen edhe nga njerëzit me të cilët jetojmë. Përveç prindërve dhe fëmijëve, pjesë e bashkëjetesës kanë qenë edhe gjyshërit. Rritja me