Struktura e re e policisë, riorganizimi nis në qershor

Ndryshimi i dinamikës së krimit në vend, ka sjellë nevojën edhe për një riorganizim të disa strukturave të veçanta në Policinë e Shtetit që lidhen me hetimin e krimit, teknologjinë e informacionit dhe krimin kibernetik. Kjo strukturë e re e miratuar tashmë nga këshilli i ministrave pritet të vihet në funksion në qershor të këtij viti.

Duke i dhënë më shumë prioritet hetimit të krimeve të rënda dhe krimin të organizuar do të ketë njësi hetimi dhe në komisariate që do të koordinohen me policitë vendore dhe me departamentin për hetimin e krimit në Policinë e shtetit. Për ta lehtësuar këtë sektor krimet e cilësuara si të lehta do të hetohen nga sektori i rendit dhe do të jenë në varësi të departamentit për rendin dhe sigurinë publike

Me strukturën e re pritet që policisë së shtetit ti shtohet një departament i ri, ai i Teknologjisë së Informacionit që do të ketë sektorë në çdo drejtori vendore. Po ashtu riorganizime do të kenë dhe krimi ekonomik dhe kibernetik.

Nisur nga trendi në rritje i krimeve kibernetike, por edhe sulmet e ndodhura një vit më parë ndaj sistemeve shtetërore, sektor që ishte, tashmë krimi kibernetik, do të ngrihet në nivel drejtorie dhe pritet të zgjerohet në staf.