Stok prej 19 mijë dosjesh në gjykatën e Apelit

Në gjykatën e apelit është krijuar një stok prej 19 mijë dosjesh.

Mijëra persona janë në pritje të vendimeve, ndërkohë që janë rritur edhe kërkesat për vendim përshpejtimi për shkak të tejkalimit të cdo afati ligjor.

*Tibo News