“Skllavëria Moderne”, studimi: Prek 50 milionë persona në mbarë botën

“Skllavëria moderne prek 50 milionë persona në të gjithë botën”, këto janë shifrat e publikuara një studimi nga Indeksit Global të Skllavërisë 2023.

Skllavëria moderne, siç përcaktohet në raport, përbëhet nga dy komponentë kryesorë – puna e detyruar dhe martesa e detyruar. Të dyja i referohen situatave të shfrytëzimit që një person nuk mund t’i refuzojë ose nuk mund të largohet për shkak të kërcënimeve, dhunës, detyrimit, mashtrimit ose abuzimit me pushtetin.

Por ajo që vihet re është se gjysma që jetojnë në vendet e G20-ës, përfshirë SHBA-në, Kinën, Rusinë dhe Indinë.

Koreja e Veriut, Eritrea dhe Mauritania kanë prevalencën më të lartë të skllavërisë moderne në botë, me tre vende arabe në top 10 për herë të pare.

“Kjo rritje prej 10 milionë personash në pesë vitet e fundit ka ndodhur në një sfond të krizës së ndërlikuar, qoftë pandemia Covid-19, kriza klimatike apo konflikti i zgjatur në të gjithë botën. Ne e dimë se popullatat e zhvendosura dhe refugjatët janë jashtëzakonisht të cenueshëm ndaj skllavërisë moderne. Ne e dimë se gratë dhe vajzat mbeten më të cenueshmet ndaj skllavërisë moderne, veçanërisht në situatat e martesës së detyruar dhe trafikimit të qenieve njerëzore, por edhe në situatat e punës së detyruar”, Grace Forrest, drejtoreshë themeluese Walk Free.

Autorët e raportit theksojnë se gjashtë nga këto vende janë në G20, dhe së bashku vlerësohet të importojnë mallra me vlerë 468 miliardë dollarë që mund të bëhen përmes punës së detyruar çdo vit, duke përfshirë elektronikë, veshje, vaj palme dhe panele diellore . Kjo është 100 milionë dollarë më shumë se numërimi i fundit në 2018.

Sipas indeksit 15 vende kriminalizuan trafikimin e qenieve njerëzore, duke e çuar totalin në 137 dhe gati 150 vende kanë plane veprimi për skllavërinë moderne.