AlbanianEnglish

Sipas shkencës, ja cili është sekreti i suksesit

Pasi përfunduan studimin e tyre mbi efektin e personalitetit në performancën e punës, studiuesit në Universitetin e Arkansas vendosën të përqendrohen në një tipar specifik të personalitetit, gatishmërinë, duke zbuluar se ka një efekt të dëshirueshëm në qindra masa fizike, psikologjike dhe profesionale që ndikojnë jo vetëm performancën në punë, por edhe suksesin në jetë në përgjithësi.

Si “përkthehet” vullneti?

Studiuesit panë në mënyrë specifike efektin e tij në një gamë të gjerë variablash, nga shëndeti psikologjik dhe fizik, marrëdhëniet ndërpersonale dhe efektiviteti i lidershipit te performanca si në mjediset akademike ashtu edhe ato organizative. Për të kuptuar më mirë ndikimin e vullnetit, studiuesit përmblodhën gjetjet nga 142 meta-analiza që raportojnë efektet në 275 variabla.

Në total, gjetjet përfshijnë të dhëna për më shumë se 1.9 milionë pjesëmarrës nga rreth 3,900 studime. Studiuesit zbuluan se gatishmëria kishte një efekt të dëshiruar në 93% të variablave dhe rezultateve.

Për të sqaruar dhe theksuar rëndësinë e vullnetit, studiuesit organizuan 275 variablat në kategori më të gjera konceptuale si pjesë e kërkimit të tyre. Këto përfshinin shëndetin fizik dhe psikologjik, performancën, motivimin dhe suksesin. Studiuesit kompozuan gjithashtu tetë tema që “përjetësojnë” funksionin karakteristik të vullnetit në të gjitha variablat dhe kategoritë. Këtu përfshihen:

Tejkalimi i vetes

Gatishmëria reflektohet në aspiratat për të treguar kujdes dhe interes për të tjerët.

Ndjeheni i kënaqur

Në fushën e kënaqësisë, ne shohim gatishmërinë për të pranuar jetën e përditshme, por edhe aftësinë për t’iu përshtatur me sukses konteksteve dhe të dhënave të reja.

Ne investojmë në marrëdhëniet tona

Motivimi për të kultivuar dhe mbajtur marrëdhënie pozitive me të tjerët.

Ne punojmë si një ekip

Tek njerëzit me vullnet vërehet ndjeshmëria për bashkëpunim dhe aftësia për të koordinuar me të tjerët, pavarësisht rolit, për të arritur qëllimet kolektive.

Ne investojmë në punë

Gatishmëri për të bërë përpjekje për propozime të reja, për të bërë projekte cilësore dhe për të treguar përgjigje ndaj ambientit të punës.

Orientimi në rregullat shoqërore

Ndjeshmëri dhe respekt më i madh për respektimin e normave shoqërore dhe shmangien e shkeljes së rregullave.

You don't have permission to register