Si të kurseni energjinë elektrike, 5 pajisjet që harxhojnë edhe të fikur

Kursimi i energjisë: A e dini se disa pajisje shtëpiake vazhdojnë të harxhojnë energji edhe pasi janë fikur?

Karikues pa telefon

Një karikues i lënë në prizë vazhdon të konsumojë energji edhe kur nuk ka telefon të lidhur me të.

Akordues dixhital i TV

Televizorët vazhdojnë të punojnë pasi i fikni dhe harxhonjnë energji. Shumica e njerëzëve as që shqetësohen ta vendosin si duhet aparatin dixhital, duke besuar se fikja e televizorit është e mjaftueshme. Kjo rezulton në 5 herë më shumë konsum të energjisë.

TV

A e dini se shtypja e butonit të ndezjes e vendos televizorin në modalitetin e gatishmërisë dhe nuk e fikë? Kjo harxhon energji me vlerë rreth 25 euro në vit.

PC dhe laptopë

Edhe kur janë të fikur, kompjuterët dhe laptopët vazhdojnë të funksionojnë. Prandaj, kur i shkëpusni nga energjia, mund të kurseni deri në 100 euro në vit.

Nëse qëndrojnë në modalitetin e gatishmërisë, mund ta shumëzojnë këtë shumë me 1,5.

Pajisjet me kohëmatës

Një detaj i tillë që pakkush e vëren, si një kohëmatës që funksionon, mund t’ju tregojë se pajisja është ende e ndezur. Shkëputja e një pajisjeje të tillë nga priza kursen deri në 114 euro në vit.