Shkrirja e Bordit të Transparencës, Kushtetuesja pranon pjesërisht kërkesën e PD-së

Gjykata Kushtetuese ka pranuar pjesërisht kërkesën e Partisë Demokratike, duke shfuqizuar një nen, sipas së cilit Bordi i Karburanteve nuk mund të shkrijë vetveten.Në vendimin e marrë ditën e sotme, “Kushtetuesja” ka shfuqizuar nenin 21/10, pika 2 ku thuhet se “Zbatimi i parashikimeve të këtij kreu fillon me shpalljen e situatës së veçantë me vendim të Këshillit të Ministrave. Përfundimi i situatës së veçantë dhe i zbatimit të parashikimeve të këtij kreu përcaktohet me vendim të Bordit”. Që do të thotë, se Bordi nuk duhet të shkrihet me vendim të saj.