Rreziku i Doom-Scrolling, si ndikon navigimi në mediat sociale në shëndetin tonë mendor?

Doom-Scrolling-u, veprimi i shfletimit të vazhdueshëm të lajmeve negative në mediat sociale, është një trend në rritje që ka pasoja të shumta në shëndetin dhe mirëqenien tonë mendore.

Media sociale është bërë burimi kryesor i lajmeve dhe informacionit, sidomos gjatë krizave, por ekspozimi i vazhdueshëm në lajmet negative mund të deformojë perceptimin tonë të kohës dhe të krijohet një ndjesi se gjërat e këqija kanë ndodhur më shumë nga ç’mund të kenë ndodhur në të vërtetë. Kjo sjellje mund të na bëjnë të ndjehemi pa fuqi, të ankohemi dhe të ndjehemi të tejngarkuar.

Efektet pas Doom-Scrolling janë të shumëfishta, duke përfshirë pasiguri, ankth, mungesë kontrolli vetjak dhe frikën e humbjes së ndonjë lajmi të rëndësishëm.

Flluskat e informacionit në media sociale mund të çojnë në një mbingarkesë informacioni dhe humbje të qartësisë në mendime. Studimet tregojnë se 1 në 5 njerëz pranojnë se ndihen të mbingarkuar nga informacioni.

Për të liruar veten nga Doom-Scrolling, një qasje efektive është të caktojmë kufij në përdorimin e media sociale. Platformat e mediave sociale janë projektuar për të tërhequr dhe mbajtur vëmendjen tonë, me algoritmet e veçanta për të rritur përhapjen e përmbajtjes që gjeneron angazhim. Klikimi i vazhdueshëm në përmbajtje negative krijon një cikël vicioz të Doom-Scrolling.

Ne kemi fuqinë për të liruar veten nga ky cikël dhe për të gjetur një ekuilibër midis informacionit dhe mbrojtjes së shëndetit tonë mendor.

Ne mund të reduktojmë kohën tonë në media sociale dhe të evitojmë Doom-Scrolling-un duke u angazhuar në aktivitete të tjera që na sjellin gëzim dhe pozitivitet.