Regjimet e investimeve të huaja në Evropë: Trendi i 2022 për TMT*

Investimet e huaja në Evropë po zgjerohen në shumë sektorë. Nëse më parë fokusi ishte në shpenzimet ushtarake dhe sektori i mbrojtjes, tashmë trendi po shkon drejt sektorëve të tjerë si infrastruktura kibernetike, të dhënat digjitale, komunikimi dhe teknologjia kuantike.

Për të lehtësuar procesin, BE ka prezantuar një regjim të ri që inkurajon bashkëpunimin ndërmjet vendeve anëtare dhe Komisionit Evropian. 24 nga 27 vende aktualisht janë në proces të implementimit të këtij regjimi.

Monitorimi i industrisë së telekomunikacionit nga BE do të jetë kyç edhe për 2022 por pritet të zgjerohet edhe në sektorë të tjerë.

TMT është sektori i industrisë që grupon kompanitë si TIBO që operojnë në fushën e teknologjisë. Në tre dekadat e fundit ky sektor është zgjeruar shumë shpejt në tregun botëror. Në Shqipëri, TIBO është kompani lider në këtë sektor me teknologjinë më inovative të momentit.

 

*TMT – Industria e Teknologjisë Medias dhe Komunikimit