Raporti i PE-së: Shumë pak gra sipërmarrëse në Evropë

Ka shumë pak gra sipërmarrëse dhe të vetëpunësuara në Evropë, gjë që ndikon në zhvillimin e ekonomisë, tha Parlamenti Evropian në një raport të miratuar të martën, duke vënë në dukje se gratë shpesh përballen me shumë pengesa në fillimin e një biznesi edhe pse janë po aq të suksesshme si burrat.

“Gratë besojnë se janë më pak të afta se sa janë në të vërtetë, shpesh gratë janë shumë të afta por nuk janë të vetëdijshme për këtë. Ne duhet të zhvillojmë një klimë sipërmarrëse, vetëdije sipërmarrëse dhe duhet t’u tregojmë grave se si të lëvizin në ujërat sipërmarrëse, “tha Pernille Weiss (EPP) në një debat në seancën plenare të Parlamentit Evropian.

Raporti për arritjen e pavarësisë ekonomike të grave përmes sipërmarrjes dhe vetëpunësimit u miratua në PE me 542 vota pro, 43 kundër dhe 52 abstenime.

Raporti vuri në dukje se investitorët nuk mendojnë se edhe gratë kanë nevojë për qasje në kapital dhe se preferenca u jepet burrave.

“Kompanitë e grave kanë nivele të ulëta investimesh, por nivele të larta të kthimit nga investimi, gjë që flet në favor të grave sipërmarrëse”, tha Weiss, duke theksuar nevojën për “rrjete investimi me ndërgjegjësim gjinor”.

Ajo gjithashtu vuri në dukje se disa shtete anëtare nuk kishin bërë mjaftueshëm për sipërmarrjen dhe se çdo grua dhe burrë duhet të balancohen mes punës dhe jetës personale.

Komisionari evropian për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural Janusz Wojciechowski tha në debat se Komisioni Evropian është i vetëdijshëm se “hendeku në sipërmarrje midis burrave dhe grave është diçka që ne e kemi trajtuar ngadalë vitet e fundit”.

Ai gjithashtu vuri në dukje se gratë sipërmarrëse shpesh kanë biznese më të vogla ose punojnë vetëm me kohë të pjesshme.

“Me mbështetjen e PE-së, Komisioni është duke punuar në një projekt pilot për të mbështetur kompanitë që duan të jenë të gjelbra dhe digjitale. Është një platformë e-learning ku sipërmarrësit mund të mësojnë dhe adoptojnë kompetenca të qëndrueshme digjitale, e cila lidhet me forcimin e sipërmarrjes së grave”, tha ai.

Raporti vuri në dukje se gratë përballen me shumë pengesa kur fillojnë një biznes “veçanërisht të natyrës ekonomike, legjislative dhe sociale” dhe se këto pengesa “bazohen në stereotipet gjinore që kontribuojnë në ndarjen gjinore në arsim”.

Gjithashtu u theksua se është thelbësore që Evropa të ketë një numër të barabartë sipërmarrësish “për të siguruar diversitet të përmbajtjes dhe produkteve” dhe se nga viti 2014 deri më 2018 në BE për start-up të udhëhequr nga gratë “kishte po aq gjasa që ajo do të ofronte produkte dhe shërbime të reja si dhe ato nën udhëheqjen e burrave”.

Kjo tregon se gratë dhe burrat duhet të konsiderohen po aq të suksesshëm në inovacion, thuhet në raport.