Qeveria e re në Mal të Zi

Qeveria e re e Malit të Zi është votuar pas një diskutimi që zgjati gjithë natën. Deputetët e Kuvendit të Malit të Zi kanë votuar për qeverinë e 44-të dhe kryeministrin e ri Milojko Spajiç. Ndërkohë, Dritan Abazoviç i ka dorëzuar detyrën kryeministrit të ri të 44, ndërsa i ka uruar suksese. “Siç diktojnë sjelljet demokratike, sot në mëngjes u bë transferimi i detyrës! Kryeministrit të ri dhe të 44-tës i urova suksese. Qeverisë. Se Mali i Zi gjithmonë ul vetëm sukseset dhe qëndron në rrugën e duhur!”, thotë Abazoviç.

Përbërja e Qeverisë së 44-të :

Zëvendëskryeministri për Siguri, Politikë të Brendshme, Evropë dhe Punë të Jashtme – Aleksa Beçiç, MSc

Zëvendëskryeministri për sistemin politik, gjyqësorin dhe kundër korrupsionit – Momo Koprivica, MSc

Zëvendëskryeministri për Punë, Arsim, Shëndetësi dhe Çështje Sociale – Dr. Srđan Pavićević

Zëvendëskryeministri për Politikë Ekonomike dhe Ministër i Zhvillimit Ekonomik – Nik Gjeloshaj

Zëvendëskryeministri për Demografinë dhe Rininë dhe Ministri i Sportit dhe Rinisë – Dragoslav Šćekić

Ministri i Punëve të Jashtme – Dr. Filip Ivanoviç

Ministri i Transportit dhe Punëve Detare – Filip Raduloviç

Ministri i Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Pronës Shtetërore – Janko Odoviç

Ministrja e Çështjeve Evropiane – Maida Gorçeviç

Ministri i Financave – Novica Vukoviç

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit – prof. Dr.Angjela Jakshiç Stojanoviç

Ministri i Drejtësisë – Andrej Miloviç

Ministrja e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Naida Nishiç

Ministri i Shëndetësisë – Dr. Vojislav Šimun

Ministri i Energjisë dhe Minierave – prof. Dr.Sasha Mujoviç

Ministri i Punëve të Brendshme – Danilo Sharanoviç

Ministri i Mbrojtjes – Dragan Krapoviç

Ministri i Turizmit, Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut – Vladimir Martinovic

Ministre e Kulturës dhe Mediave – Tamara Vujoviç

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave – Vladimir Jokoviç

Ministri i Administratës Publike – Maraš Dukaj

Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve – Fatmir Đeka