Punonjësit e Apple përgatisin një varg kërkesash

Dyqani Apple, i vendosur në Atlanta, është i pari nga 272 lokacionet e shitjes me pakicë të kompanisë që ka paraqitur për zgjedhje sindikatash.

Punonjësit kanë shkruar një letër të hapur duke shpjeguar se çfarë ndryshimesh po kërkojnë:

Kompensimi i drejtë – Transparenca rreth pabarazisë së pagave, rregullimeve të kostos së jetesës dhe pagave reale të jetesës për të gjithë punonjësit.

Zhvillimi i Karrierës – Përkushtimi për trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve tanë për promovim të brendshëm si metoda kryesore për plotësimin e roleve të hapura dhe një rrugë e qartë për avancim.

Barazi – Marrëveshje për të rekrutuar, punësuar, trajnuar dhe mentoruar punonjës Indigjenë dhe njerëz me ngjyrë për avancim në rolet drejtuese dhe vendimmarrëse.

Shëndeti dhe mirëqenia – Një mjedis pune që e merr seriozisht shëndetin mendor, promovon dhe inkurajon shëndetin fizik dhe mbron dhe mbështet anëtarët e ekipit me aftësi të kufizuara.

Siguria – Masat adekuate për të vlerësuar dhe mbrojtur sigurinë e punonjësve, kontributin e punonjësve në modelet e funksionimit dhe zbatimin më të mirë të politikave aktuale, për COVID dhe ndryshe.

Idealet – Një rol me ndikim në vendimmarrje për të siguruar që operacionet tona të përditshme përputhen me vlerat tona të deklaruara publikisht, fleksibilitetin për të lejuar pjesëmarrjen qytetare dhe mundësitë për punë vullnetare me pagesë.