Pse janë të lumtur njerëzit në SHBA?

“Wall Street Journal”, një nga gazetat kryesore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka intervistuar disa individë për të zbuluar sekretin e lumturisë së tyre. Në një sondazh të publikuar, ku morën pjesë 1019 të rritur amerikanë, shumica e tyre kanë shprehur pesimizëm në lidhje me ekonominë dhe të ardhmen.

32 për qind prej këtyre njerëzve deklaruan se ishin “jo shumë të lumtur”, ndërsa 56 për qind thanë se ishin “shumë të lumtur”. Vetëm 12 për qind e amerikanëve e përshkruanin veten si “shumë të lumtur”.

Sipas përgjigjeve, një faktor kryesor i lumturisë sipas pjesëmarrësve është martesa. 67 për qind e atyre që ishin më të lumtur pohuan se martesa ishte e rëndësishme për ta.

Gjithashtu, feja doli në pah si një element i rëndësishëm i lumturisë. Amerikanët e lumtur e përshkruajnë veten si besimtarë, përgjithësisht në nivel mesatar. Dy të tretat e tyre raportuan se ishin shumë ose mesatarisht besimtarë.

Në sytë e amerikanëve, një faktor tjetër i rëndësishëm i lumturisë është shëndeti fizik i mirë. Përveç kësaj, 44 për qind e grupit më të lumtur ishin në moshën 60 vjeç e sipër.