Projekt rezolutë në Kuvend kundër Dick Marty

Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka depozituar në Kuvend një projekt rezolutë ku kërkohet të konsiderohen të paargumentuara pretendimet e ngritura nga Dick Marty “për vrasje të personave me qëllim të nxjerrjes dhe shitjes së organeve të tyre dhe trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe në Kosovë”.