AlbanianEnglish

Projekt rezolutë në Kuvend kundër Dick Marty

Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka depozituar në Kuvend një projekt rezolutë ku kërkohet të konsiderohen të paargumentuara pretendimet e ngritura nga Dick Marty “për vrasje të personave me qëllim të nxjerrjes dhe shitjes së organeve të tyre dhe trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe në Kosovë”.

You don't have permission to register