Përdoruesit e monopatinave, burim aksidentesh

Shumë qytetarë kanë zgjedhur të lëvizin me monopatina elektronike për të kursyer apo për të shmangur trafikun, megjithatë kjo ka nxjerrë në pah rreziqe.

Shumica e përdoruesve të monopatinave janë të mitur apo njerëza që nuk kanë patentë.

Kjo do të thotë se ata mund të mos e njohin kodin rrugor dhe sinjalistikën e qarkullimit rrugor, dhe kjo gjë i ekspozon ata drejt aksidenteve, edhe atyre fatale.

*Tibo News