Përdorimi i rrjeteve sociale dhe ndikimi i tyre në trurin e adoleshentëve

Në një nga studimet e para afatgjata të zhvillimit nervor të adoleshentëve dhe përdorimit të teknologjisë, studiuesit në Universitetin e Karolinës së Veriut në Chapel Hill raportojnë se kontrolli i zakonshëm i mediave sociale nga adoleshentët lidhet me ndryshimet e mëvonshme në mënyrën se si truri i tyre reagon ndaj botës rreth tyre.  Studiuesit ndoqën 169 nxënës nga shkollat ​​publike të Karolinës së Veriut për tre vjet. Në fillim të studimit, pjesëmarrësit raportuan se sa shpesh kontrollonin tre platforma të njohura të mediave sociale, Facebook, Instagram dhe Snapchat. Përgjigjet e tyre varionin nga më pak se një herë në më shumë se 20 herë në ditë.

Pjesëmarrësit iu nënshtruan seancave vjetore të imazhit të trurit ndërsa përfundonin detyrën e vonesës së motivimit social, e cila mat aktivitetin e trurit kur parashikon reagimet sociale nga bashkëmoshatarët.

Studime të tjera kanë treguar se 78% e të rinjve 13 deri në 17 vjeç raportojnë se i kontrollojnë pajisjet e tyre celular të paktën çdo orë. 35% e adoleshentëve raportojnë se përdorin pothuajse vazhdimisht të paktën një nga pesë platformat kryesore të mediave sociale. Gjetjet e studimit sugjerojnë se kontrolli i shpeshtë i mediave sociale tek adoleshentët e rinj të moshës 12 deri në 13 vjeç mund të shoqërohet me ndryshime në mënyrën se si truri i tyre zhvillohet gjatë një periudhe trevjeçare. Truri i adoleshentëve që kontrollonin shpesh mediat sociale, më shumë se 15 herë në ditë, u bë më i ndjeshëm ndaj komenteve sociale, kritikave dhe opinioneve të të tjerëve.