OBSH: Rreth 16% e popullsisë së botës është sterile

Sipas një raporti të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) më 4 prill, një në gjashtë persona në mbarë botën përballen me probleme steriliteti.

Ky raport gjithashtu vuri në dukje se nuk ka shumë dallime në përqindjet e përhapjes së këtij fenomeni mes vendeve me të ardhura të larta, të mesme dhe të ulëta mesatare.

Përqindja e të rriturve të prekur nga steriliteti gjatë jetës së tyre është 17.8 për qind në vendet me të ardhura të larta dhe 16.5 për qind në ato me të ardhura të ulëta dhe të mesme. OBSH-ja bëri thirrje për qasje më të mirë në kujdesin e fertilitetit në të gjitha vendet. Kjo organizatë e përkufizon sterilitetin si dështimin për të arritur një shtatzëni pas mbi 12 muajve marrëdhënie seksuale të rregullt të pambrojtur.

Trajtime mjekësore dhe procedura kirurgjikale mund të përdoren për t’i ndihmuar veçanërisht gratë, ndërsa inseminimi intrauterin (IUI) ose fekondimi in vitro (IVF) janë gjithashtu opsione për çiftet që duan të bëjnë fëmijë. OBSH-ja thotë se në shumicën e vendeve, trajtimi i fertilitetit financohet nga individët dhe jo nga shërbimet shëndetësore kombëtare, gjë që mund të rezultojë në vështirësi financiare për shumë njerëz.

Sipas raportit, njerëzit në vendet më të varfra shpenzojnë një pjesë më të madhe të të ardhurave të tyre për kujdesin e fertilitetit në krahasim me njerëzit më të pasur.