Nuk ka litium mjaftueshëm për të gjitha makinat elektrike të planifikuara

Shumica e prodhuesve kanë vendosur vitin 2030 si kufi për ndërprerjen e prodhimit të automjeteve me djegie të brendshme. Industria e litiumit, e dominuar nga Kina, duhet të investojë 116 miliardë dollarë deri në vitin 2030 për të përmbushur objektivat e vendosura nga qeveritë dhe prodhuesit e automjeteve. Një shifër e paarritshme, thonë ekspertët në një sondazh të fundit. Ato 116 miliardë dollarë duhet të shkojnë për ndërtimin e minierave dhe rafinerive të reja, si dhe për zgjerimin e pronave ekzistuese.

Duke marrë parasysh objektivat për prodhimin e automjeteve elektrike, si dhe të dhënat nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë për politikat e secilit vend, do të nevojiteshin 5.3 milionë tonë karbonat litium. Një numër dukshëm më i lartë se disponueshmëria aktuale e këtij materiali kyç.