Një aplikacion që ndihmon identifikimin e artit të vjedhur nga FBI

Tashmë një mundësi për të gjithë institucionet apo qoftë dhe qytetarët privatë për të gjurmuar artin e vjedhur lehtësisht nga telefonat e tyre.

Byroja Federale e Hetimit (FBI) ka publik had një version të bazuar në aplikacione të Dosjes Kombëtare të Artit të Vjedhur të SHBA (NSAF), bazën e të dhënave të veprave të artit të vjedhura dhe objekteve të rëndësishme kulturore.

Aplikacioni NSAF u krijua fillimisht për punonjësit e zbatimit të ligjit dhe industrisë së artit, por kushdo në botë mund ta përdorë atë për të verifikuar statusin ligjor të pronës kulturore me disa lëvizje.

“Një nga evolucionet më të mëdha për NSAF ishte vënia e tij në dispozicion të publikut. Tani, me përmirësimin e ri celular që ne kemi pësuar, ne duam të vazhdojmë të përpiqemi për ta bërë atë një platformë më miqësore për përdoruesit.”

Aplikacioni krenohet me funksionet e kërkimit dhe filtrimit që kategorizojnë artin sipas përshkrimit, vendndodhjes dhe zhanrit, si dhe aftësitë e ndarjes për të ndihmuar në përhapjen e fjalës dhe dërgimin e këshillave drejtpërdrejt në FBI.

Aplikacioni është falas për t’u shkarkuar dhe përdorur.