Nis shpërndarja e librave nga 1 shtatori. Ministrja Kushi tregon risinë me librat e përdorur

Duke filluar nga data 1 shtator, do të nisë shpërndarja e teksteve shkollore për të gjithë nxënësit të cilët do të mund t’i tërheqin në shkollat e tyre ose në pikat e distributorëve.

Ministrja e Arsimit Evis Kushi tregon se këtë vit shkollor, për herë të parë krahas nxënësve të klasave të para, edhe ata të klasave të dyta dhe të treta do t’i kenë librat falas me një përdorim, pa qenë nevoja t’i përcjellin te brezi pasardhës. Kjo për shkak të shumë ankesave të prindërve dhe problematikave të nxënësve për të mirëmbajtur librat të cilat i dorëzojnë sërish.

Librat falas do të shpërndahen për të gjithë nxënësit e shkollave publike 9-vjeçare, si dhe për nxënësit e 16 kategorive të veçanta në arsimin e mesëm të lartë.

Lexo njoftimin e plotë si më poshtë:

Tashmë në të gjitha institucionet tona arsimore kanë filluar përgatitjet për shpërndarjen e teksteve shkollore për nxënësit, të cilët do të mund t’i tërheqin ato në shkollat e tyre ose në pikat e distributorëve që prej datës 1 shtator.

Këtë vit shkollor, për herë të parë krahas nxënësve të klasave të para, edhe ata të klasave të dyta dhe të treta do t’i kenë librat falas me një përdorim, pa qenë nevoja t’i përcjellin te brezi pasardhës. Kjo risi vjen si një kërkesë e vazhdueshme e mësuesve dhe prindërve, duke shmangur vështirësitë e nxënësve të kësaj moshe për të mirëmbajtur librin, por edhe për të punuar lehtësisht me shënime mbi to.

Përfitues nga skema mbështetëse e teksteve falas do të jenë të gjithë nxënësit e shkollave publike 9-vjeçare, si dhe nxënësit e 16 kategorive të veçanta në arsimin e mesëm të lartë.

Në çdo shkollë do të hartohet një grafik për shpërndarjen e teksteve paradite dhe pasdite, për të cilin mësuesit kujdestarë do të informojnë të gjithë prindërit në mënyrë që ky proces të jetë sa më i rregullt dhe i qetë.

Dëshiroj të falënderoj të gjithë punonjësit arsimorë, botuesit dhe distributorët, të cilët pavarësisht ditëve të nxehta të verës, duke përfshirë edhe ditët e fundjavës, kanë vijuar punën me përkushtim që procesi i shpërndarjes së teksteve të arrihet në kohë.