Ngjarja me të miturën në kopësht, ministria e Arsimit ngre Task-Forcë

Të gjitha subjektet që operojnë në fushën edukimit dhe arsimit do të kontrollohen nga një task-forcë e ngritur nga Ministria e Arsimit, por edhe subjekte të tjera, si policia, tatimet dhe pushteti vendor. “Në mënyrë të veçantë strukturat e Ministrisë e Arsimit, që nga Drejtoria e Përgjithshme, zyrat arsimore, drejtoritë rajonale dhe vetë ministria për të monitoruar edhe një herë në terren të gjitha institucionet parashkollore private në lidhje me përputhshmërinë.

Janë angazhuar dhe Policia e Shtetit, Inspektoriati Shtetëror, Drejtoria e Tatimeve, policia bashkiake e me radhë për t’i paraprirë çdo fenomeni negativ.” Ngritja e kësja task-force erdhi pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në kopshtin “Stinët”, ku u dhunua 3-vjeçarja nga edukatorja, Majlinda Dehima.

I pyetur përse strukturat e ministrisë së Arsimit nuk e kanë kontrolluar këtë kopësht më herët, drejtori i Politikave të Arsimit Parauniversitar Shkëlqim Allkaj tha se ministria nuk ka pas asnjë informacion në lidhje me ketë subjekt dhe se duhet të kontrollohej nga pushteti vendor.

“Ministria e Arsimit mbulon, ndjek të gjitha institucionet arsimore të licencuara. Një person i cili vepron në mënyrë të paligjshme me shtetin nuk ekziston në databazën e ministrisë. Institucionet arsimore parashkollore prej vitit 2016 janë në juridiksion të qeverisjes vendore. Këto struktura duhet të jenë të organizuara nëse ky tatimpagues fjala vjen, ka licensë për ta ushtruar aktivitetin.”Sipas Allkaj kopshti “Stinët” ushtronte aktivitetin në mënyrë të paligjshme.