Nga e hëna reduktohen autobusët në Tiranë, ‘Unioni i Transportit’ tregon arsyet

Unioni i Transportit Publik paralajmëron reduktim të autobusëve në Tiranë me arsyen e problemeve dhe shqetësimeve financiare. Në një deklaratë të shërndarë për mediat, Unioni thotë se pavarësisht përpjekjeve, operatorët e linjave urbane qytetase kanë hasur në vështirësi për të mbajtur në kapacitet të plotë funksionimin e shërbimeve të transportit publik me kapacitet të plotë.

Unioni thotë se deri më tani, pavarësisht këtyre shqetësimeve nuk ka pasur reagim për të qetësuar situatën.

DEKLARATA E PLOTË
Të nderuar,

Unioni Transportit Publik njofton me keqardhje se duke nisur nga dita e hënë shërbimet e transportit publik në qarkun e Tiranës për të gjitha linjat urbane qytetase do të funksionojnë me mjete të reduktuara. Ky vendim vjen si pasojë e sfidave dhe shqetësimeve të shumta financiare me të cilat operatorët e këtij shërbimi janë përballur këto kohët e fundit.
Pavarësisht përpjekjeve tona më të mira, operatorët e linjave urbane qytetase hasur në vështirësi të konsiderueshme në mbajtjen e funksionimit të shërbimeve të transportit publik me kapacitet të plotë. Ne jemi përpjekur me zell t’i adresojmë këto çështje duke kërkuar mundësi të shumta për dialog konstruktiv me organet përgjegjëse. Ne kemi ngritur shqetësimet tona, kemi diskutuar problemet me të cilat përballen shërbimet tona dhe kemi paraqitur zgjidhje të mundshme, por për fat të keq, asnjë masë parandaluese apo reagim nuk është marrë për të zbutur situatën.
Mungesa e mbështetjes adekuate dhe e bashkëpunimit të nevojshëm e ka bërë të pamundur që në kushtet aktuale të vazhdojmë punën tonë të rregullt me resurse të plota. Si rrjedhojë, ne jemi detyruar të marrim vendimin e vështirë për
të reduktuar mjetet e transportit publik në dispozicion në qarkun Tiranë.
Mjetet e reduktuara të transportit publik padyshim do të ndikojë në lëvizjen e përditshme të udhëtarëve. Ne kërkojmë ndjesë sinqerisht për çdo shqetësim që mund të shkaktojë kjo dhe ju sigurojmë se jemi të përkushtuar për të gjetur një zgjidhje për këto sfida.
Unioni i Transportit Publik u kërkon organeve përgjegjëse që urgjentisht të nisin një dialog konstruktiv dhe kuptimplotë për të adresuar shqetësimet financiare dhe sfidat operacionale që po prekin shërbimet tona. Vetëm përmes përpjekjeve bashkëpunuese dhe një qasjeje të unifikuar mund të sigurojmë funksionimin e qetë të transportit publik në Tiranë.
Kërkojmë me mirësjellje mbështetjen e medias për ndërgjegjësimin për situatën aktuale me të cilën përballen shërbimet tona të transportit publik. Duke theksuar urgjencën e çështjes, shpresojmë të tërheqim vëmendjen e autoriteteve përkatëse për t’u përfshirë në diskutime produktive dhe për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për zgjidhjen e çështjeve në fjalë.
Ne mbetemi me shprese se me veprime të shpejta dhe përpjekje kolektive, ne mund t’i kapërcejmë këto pengesa dhe të rivendosim funksionimin e plotë të transportit publik për të mirën e qytetarëve tanë.