Në ISHP mungesë vaksinash, funksionon vetëm për Covid

Pacientët me Hepatit B nuk gjejnë zgjidhje në sistemin shëndetësor publik. që prej dy vitesh është shndërruar në Institut vetëm për Covidin. Në këtë insitut nuk ka kite për pacientët me Hepatit B të cilët njëherë në vit duhet të masin ngarkesën virale.

Me Hepatit B janë 7 raste për çdo 100 vetë dhe testi në privat kushton 30 mijë lekë të reja. Në laboratorin e QSUT i dhënë tanimë me koncesion bëhet ngarkesa e virale e Hepatit B por vetëm për pacientët e shtruar në spital, të tjerët duhet të shkojnë detyrimisht në laboratore private.

*Tibo News