Ligji hyn në fuqi, llogaritja për pagat e reja bëhet nga 1 qershori

Nga 1 qershori pagave të fashës nga 40 – 60 mijë lekë do t’i lehtësohet barra tatimore. Me ligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat të gjithë ata që marrin 50 mijë lekë ose më pak do tu mbahen vetëm kontributet e sigurimeve.

Për pagat nga 50 mijë e 1 lek deri në 60 mijë lekë në muaj do të paguhet tatim mbi të ardhurat në masën 13 për qind të shumës mbi 35 mijë lekë. Për një punonjës me pagë 60 mijë lekë, taksa që duhet të paguajë tashmë është 3250 lekë në muaj. Për pagat 60 – 200 mijë tatimi do jetë 13% dhe sipër 200 mijë lekëshit me 23%.

Sipas ekspertëve heqja e një tjetër kategorie nga baza tatimore është një lajm i keq për sistemin fiskal në tërësi. Shqipëria është një nga vendet me mbledhjen më të ulët të taksave në raport me PBB. Shifra arrin deri në 26%, e parafundit në rajon, kjo dhe për shkak të boshllëqeve tatimore. Sa i përket politikës së pagave, qeveria do të subvencionojë edhe bizneset e prodhimit, bujqësisë dhe peshkimit për rritjen e kostos së pagave minimale.