Librat e “007” do të ribotohen, arsyeja është e fortë

Romanet klasike të Ian Fleming që krijuan personazhin e James Bond po përditësohen. 14 librat e autorit Bond, duke filluar me Casino Royale të vitit 1953 dhe duke përfunduar me Octopussy dhe The Living Daylights të vitit 1966, do të ribotohen nga Ian Fleming në prill me rregullime të fjalëve dhe frazave që konsiderohen fyese.

Në një deklaratë të lëshuar nga shtëpia botuese, ajo pretendon se do të “ndiqnin udhëzimet e Ian” duke bërë fillimisht “ndryshimet në Live and Let Die që ai autorizoi”.

“Duke ndjekur qasjen e Ian-it, ne pamë shembuj të shumë të termave racistë në libra dhe hoqëm disa fjalë individuale ose i ndryshuam në terma që janë më të pranueshëm sot, por në përputhje me periudhën në të cilën janë shkruar librat.”

Iu bënë rishikime referencave negative ndaj homoseksualitetit dhe gjuhës mizogjene të përdorur nga personazhi filmik i agjentit sekret 007.

Për më tepër, çdo libër në seri do të përfshijë mohimin: “Ky libër u shkrua në një kohë kur termat dhe sjelljet që mund të konsideroheshin fyese nga lexuesit modernë ishin të zakonshme. Në këtë botim janë bërë disa përditësime, duke i qëndruar sa më afër tekstit origjinal dhe periudhës në të cilën është vendosur.”