Kupa e Botës në Katar, me debate dhe kufizime të forta ndaj mediave

Ekipet e televizionit ndërkombëtar në Katar për Kupën e Botës FIFA mund të ndalohen të intervistojnë njerëz në shtëpitë e tyre si pjesë e kufizimeve gjithëpërfshirëse të raportimit që mund të kenë një efekt të rëndë në mbulimin mediatik.

Transmetuesit, si BBC dhe ITV, do të ndalohen efektivisht nga xhirimet në vendet e akomodimit, të tilla si ato që strehojnë punëtorë emigrantë, sipas kushteve të lejeve të filmimit të lëshuara nga qeveria e Katarit.

Sipas kushteve, regjistrimi në ndërtesat qeveritare, universitetet, objektet e kultit dhe spitalet është gjithashtu i ndaluar, së bashku me xhirimet në pronat e banimit dhe bizneset private.
Kufizimet janë brenda një liste kushtesh me të cilat mediat duhet të bien dakord kur aplikojnë për një leje filmimi nga autoritetet e Katarit. Ato aplikohen gjithashtu për fotografët, por nuk u referohen në mënyrë eksplicite gazetarëve të shtypit që nuk filmojnë intervistat e tyre.

Rregullat nuk ndalojnë raportimet për tema specifike, por kufizimi se ku ekuipazhet mund të filmojnë – “përfshirë, komplekse apartamentesh, vende akomodimi” – ka të ngjarë ta bëjë të vështirë për ta hetimin e abuzimeve të raportuara, siç është keqtrajtimi i punëtorëve emigrantë, ose për të kryer intervista mbi tema që njerëzit mund të hezitojnë t’i diskutojnë në publik, të tilla si të drejtat e LGBTQ+.
Komiteti suprem i Katarit mohon vendosjen e kufizimeve mbi liritë e medias dhe tha se “disa media rajonale dhe ndërkombëtare janë të vendosura në Katar dhe mijëra gazetarë raportojnë nga Katari lirisht pa ndërhyrje çdo vit”.

Komiteti tha se kishte përditësuar një version të mëparshëm të kushteve të aplikimit për leje filmimi që u shfaqën në faqen e saj të internetit për të lehtësuar rregullat për transmetuesit që marrin pjesë në Kupën e Botës, duke përfshirë heqjen e një rregulli që thoshte se ata duhet të “pranojnë dhe bien dakord” se nuk do të prodhojnë raporte që mund të jetë “e papërshtatshme ose fyese për kulturën e Katarit, parimet islame”.

Por ndërsa rregullat më të reja thonë se filmimi lejohet në të gjithë shtetin e Katarit, ato ende duket se vendosin kufizime të rrepta, duke përfshirë atë që duke aplikuar për një leje, transmetuesit bien dakord “të mos kapin video/fotografi në vende të përjashtuara”. Vendet ku xhirimet nuk lejohen janë “prona banimi, biznese private dhe zona industriale” ose ndërtesa qeveritare, arsimore, shëndetësore dhe fetare.
Rregullat thonë gjithashtu se transmetuesit duhet të “respektojnë privatësinë e individëve” dhe të mos i filmojnë ata ose pronat e tyre pa “miratimin e tyre paraprak”.
FIFA tha se po punonte me komitetin suprem dhe organizatat përkatëse në Katar për të siguruar kushtet më të mira të mundshme të punës për mediat që marrin pjesë në turne, si dhe për të siguruar që transmetuesit të vazhdojnë të raportojnë lirshëm pa asnjë kufizim.

Një zëdhënës tha se do të ishte “e rëndësishme të sqarohej se filmimi në pronë private në çdo vend mbetet subjekt i miratimit të pronarit/operatorit të pronës”. Ai nuk komentoi pse kushtet përfshijnë një ndalim të plotë të xhirimeve në pronë private.

Gazetarët janë arrestuar më parë në Katar për raportim mbi çështje të konsideruara të diskutueshme nga autoritetet. Në vitin 2015, një grup reporterësh të BBC-së u arrestuan në Doha dhe kaluan dy netë në burg ndërsa hetonin kushtet e strehimit për punëtorët emigrantë. Nëntorin e kaluar, dy gazetarë norvegjezë që hetonin kushtet për punëtorët emigrantë që punonin në vendet e Kupës së Botës u arrestuan dhe u ndaluan për 36 orë ndërsa përpiqeshin të largoheshin nga vendi.

*Tibo News