Friend of the Earth dhe Somali Giraffe, projekt për shpëtimin e gjirafave

Friend of the Earth, një projekt i organizatës udhëheqëse globale të qëndrueshmërisë, Organizata Botërore e Qëndrueshmërisë ka bashkuar forcat me Projektin e Gjirafës Somali për të ruajtur gjirafën me rrjetë në Kenia.

Themeluar në vitin 2016 nga eksperti i qëndrueshmërisë Paolo Bray, i cili është angazhuar në mbrojtjen e specieve të rrezikuara për mbi 30 vjet; Friend of the Earth ka objektivin kryesor të ruajtjes së ekosistemeve. Skema ndërkombëtare e certifikimit promovon bujqësi të qëndrueshme, duke certifikuar produktet e zhvilluara nëpërmjet praktikave bujqësore miqësore me mjedisin

Për më tepër, Organizata Botërore e Qëndrueshmërisë ka iniciuar fushata të shumta ruajtjeje për speciet e rrezikuara. Projekti i gjirafave Somali u themelua nga konservatori indigjen Kenyan, Dr. Abdullahi Ali, me qëllim që të shërbejë si një projekt ndërkufitar i bazuar në komunitet, për ruajtjen dhe rimëkëmbjen e popullsisë së gjirafës në qarqet Garissa, Wajir dhe Mandera në Keninë lindore. dhe zonat fqinje të kufirit me Somalinë.

Sipas Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), gjirafat me rrjetë në Afrikë klasifikohen si të pambrojtura (VU); duke regjistruar një rënie prej 50% të popullsisë gjatë tre dekadave të fundit. Shumica e kërcënimeve me të cilat përballen këta gjigantë të butë janë të nxitura nga njeriu.

Për të luftuar kërcënimin kryesor njerëzor që është gjuetia e paligjshme, projekti i ruajtjes ka rekrutuar dhe trajnuar skautë të komunitetit kundër gjuetisë së paligjshme, të tërhequr nga komunitetet lokale për të ofruar siguri për gjirafat në zonat e mbrojtura, si dhe zonat e komunitetit ku gjenden shumica e gjirafave.

Disa anëtarë të ekipit të skautëve janë roje të reformuar, të cilët jo vetëm mbrojnë gjirafat, por gjithashtu mbështesin gjuetarët e paligjshëm që të reformohen. Skautët janë përgjegjës për kryerjen e patrullave të heqjes së kurthit për të mbledhur, konfiskuar dhe shkatërruar kurthet që përdoren zakonisht nga gjuetarët për të kapur gjirafat.

Për më tepër, skautët raportojnë për gjirafat e bllokuara gjatë patrullimeve dhe janë në gjendje t’i shpëtojnë ato, në partneritet me njësinë Veterinare Mobile të Shërbimit Kenia Wildlife.

Rritja e popullsisë njerëzore dhe ndryshimet në përdorimin e tokës kontribuojnë në humbjen dhe fragmentimin e habitatit të gjirafave në rajon. Pikat e ujit të gjirafave përgjatë lumit Tana që është burimi kryesor i ujit në rajon, janë shndërruar në ferma; duke rezultuar në konflikte njeri-gjirafë pasi kafshët detyrohen të kalojnë nëpër ferma.

Për të mbrojtur gjirafën me rrjetë, Dr. Abdullahi Ali dhe ekipi i tij kryejnë programe edukative, iniciativa për komunikim me komunitetin, vizita në shkolla dhe aktivitete kërkimore duke mbledhur të dhëna për rishikimin e gjirafës përmes fotografive.

Për të kuptuar zgjedhjen e rrjetit të burimeve të gjirafave, ndërveprimin social dhe përdorimin e habitatit, ekipi ka vendosur më tej etiketat GPS në 30 gjirafa të rritura në të gjithë Keninë Verilindore. Kjo lehtëson përcaktimin e nevojave të gjirafës dhe përgjigjet ndaj ndryshimeve të përdorimit të tokës.

Organizata Botërore e Qëndrueshmërisë është e përkushtuar të punojë me projekte të ruajtjes me bazë komunitetin lokal globalisht; të tilla si Projekti Somali Gjirafa, për të ruajtur speciet e rrezikuara.

I iniciuar nga Fondacioni për Ruajtjen e Gjirafave, 21 Qershori shënon Ditën Botërore të Gjirafës, si një mjet për të festuar dhe për t’i dhënë përparësi ruajtjes së gjirafave të egra. Bashkohuni me ne në Friend of the Earth® përmes bashkëpunimit tonë me Projektin Somali Gjirafë, ndërsa ne e shpëtojmë gjirafën me rrjetë nga zhdukja.