Franca fut Shqipërinë në listën e vendeve jeshile, lehtëson masat anticovid

Franca ka futur Shqipërinë në listën e vendeve jeshile. Kësisoj ajo ka lehtësuar masat anti-COVID për qytetarët shqiptarë që duan të udhëtojnë në këtë shtet. Përmes një njoftimi ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton se të gjithë shtetasit shqiptarë do të lejohen të hyjnë në Francë, pa pasur nevojë për një arsye madhore, pasi të kenë plotësuar një nga kushtet e mëposhtme:

–Të jenë të pajisur me vërtetimin e kryerjes së ciklit të plotë të vaksinimit prej të paktën 28 ditësh për vaksinën me dozë unike Janssen dhe 7 ditësh të 2 dozave të vaksinave Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Cikli quhet i përfunduar kur vaksina e fundit është bërë jo më herët se 9 muaj nga data e hyrjes në Francë.
-Të jenë të pajisur me rezultatin e një testi PCR negativ / 72 orë ose testi antigjenik negativ / 48 orë.
-Të jenë të pajisur me provën e shërimit nga Covid19 (test PCR ose Antigjeni pozitiv, prej jo me pak se 11 ditësh dhe jo më shumë se 6 muajsh nga data e hyrjes në Francë). Fëmijët deri 12 vjeç janë të përjashtuar nga ky detyrim.