Festohet Jubileu Platinum i Mbretëreshës në MB

Fenerët u ndezën në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe Komonuelthin për të shënuar Jubileun Platinum të Mbretëreshës.

Ndezja e fenerëve është një traditë që përkujton raste të rëndësishme mbretërore që datojnë mbi 100 vjet më parë.

Është kur një pishtar ndizet në një vend të dukshëm si një majë mali, kullë kishe ose plazh për të shërbyer si simbol i unitetit.

Në 1897, fenerët u ndezën për të festuar Jubileun e Diamantit të Mbretëreshës Viktoria. Që atëhere fenerët janë ndezur në 1977, 2002 dhe 2012.