ETIAS nuk do jetë i mjaftueshëm për të hyrë në Evropë nga viti i ardhshëm

Duke filluar nga mesi i vitit 2024, pasi të nisë Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS), udhëtarët nga më shumë se 60 vende që mund të udhëtojnë në zonën Shengen pa pasur nevojë për vizë do t’u kërkohet të aplikojnë për dokumentin.

Megjithatë, Bashkimi Evropian thekson se vetëm një aplikim i suksesshëm nuk do të garantojë hyrjen në vendet e BE-së që kërkojnë ETIAS, raporton SchengenVisaInfo.com.

Pasi ETIAS të bëhet plotësisht funksional, udhëtarët do të duhet të plotësojnë kushtet pa viza në mënyrë që të lejohen të kalojnë kufijtë e jashtëm të BE-së.

Përveç kërkesës së udhëtarëve që të ofrojnë dëshmi të dokumenteve të tyre të vlefshme të udhëtimit dhe ETIAS gjatë kontrolleve kufitare, roja kufitare mund të kërkojë gjithashtu të japë informacion për sa vijon:

-Kohëzgjatja e qëndrimit në Evropë

-Arsyeja e vizitës

-Shpjegimi i mjeteve financiare që mbështesin udhëtimin

Përveç sa më sipër, është theksuar se autoritetet kufitare do të verifikojnë gjithashtu nëse dokumentet e udhëtimit janë të vlefshme edhe për të paktën tre muaj të tjerë pas datës së synuar të nisjes nga vendi i BE-së që kërkon ETIAS. Ata gjithashtu do të verifikojnë nëse dokumenti i udhëtimit është lëshuar jo më shumë se dhjetë vjet më parë.

Për më tepër, Bashkimi Evropian vëren se autoritetet do të kenë të drejtën të kryejnë një kontroll të plotë për t’u siguruar që dokumentet nuk janë të falsifikuara. Ata gjithashtu mund të verifikojnë nëse shtetas të caktuar të vendeve të treta përbëjnë një kërcënim për sigurinë publike përpara se t’i lejojnë ata të hyjnë në bllok.

Pasi të nisë ETIAS, detajet e udhëtarëve do të regjistrohen në sistemin e hyrjes/daljes. Ky i fundit do të zëvendësojë vulosjen manuale të pasaportave në kufijtë e jashtëm të BE-së dhe do të regjistrojë kohën dhe vendin e hyrjes, si dhe do të ruajë imazhet e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve.

Pasi udhëtarët të hyjnë në një nga 30 vendet që kërkojnë ETIAS, ata do të lejohen të udhëtojnë lirshëm në cilindo nga vendet pasi nuk ka kontrolle kufitare. Megjithatë, udhëtarët do të duhet të sigurohen që të mos e kalojnë periudhën e lejuar të qëndrimit, e cila është deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore.

Procesi i aplikimit për një ETIAS përfshin plotësimin e formularit të aplikimit online dhe pagesën e tarifës ETIAS.

ETIAS do të kushtojë vetëm 7 € dhe dokumenti do të mbetet i vlefshëm për tre vjet ose derisa të skadojë pasaporta e aplikantit.

Adresa e aplikimit në ETIAS: https://www.schengenvisainfo.com/etias/application/