Egjipti me plan për ndërtimin e një zone industriale në Suez

Egjipti po ndërton një zonë të gjerë industriale në Mesdhe në lindje të Kanalit të Suezit, një nga katër ndërtimet përgjatë kanalit, i cili është një rrugë tranziti për rreth 15% të trafikut global të transportit detar dhe do të prodhojë mallra si për tregun vendas ashtu edhe për eksport.

Projekti pritet të zgjasë 15 vjet.

Objektivi i fazës së parë është joshja e firmave të automobilave të Egjiptit duke krijuar linja pikturimi, printimi dhe prodhimi të paneleve.

Fabrika e parë, e cila do të prodhojë vagonë ​​për trenat dhe linjat e metrosë, pritet të përfundojë deri në qershor 2023.