Edukimi seksual si lëndë me detyrim në shkolla dhe çfarë thonë ekspertët

Italia është një nga vendet e fundit anëtare të Bashkimit Evropian ku edukimi seksual nuk është i detyrueshëm në shkolla dhe disa studentë thonë se kjo është përkthyer në mungesë të ndërgjegjësimit seksual dhe emocional.

Ndërsa disa projektligje janë propozuar gjatë viteve për të futur edukimin seksual, asnjë prej tyre nuk ka qenë i suksesshëm.

Në vend të kësaj, edukimi seksual u lihet rajoneve të vendit, të cilat mund të vendosin nëse do të ndajnë fonde për të ngritur kurse mbi seksualitetin në shkolla, të cilat shpesh mësohen nga personeli mjekësor, infermieret, mamitë ose biologët.

Ndërkohë që nuk ka asnjë kërkim shkencor në Itali për pasojat e mungesës së edukimit seksual, ka të dhëna që mund të tregojnë për gjendjen e ndërgjegjësimit të të rinjve për seksin.

Italia renditet e 26-ta nga 45 në Evropë për sa i përket aksesit në kontracepsion, me norma shumë prapa Francës dhe Britanisë.

Studimi zbuloi se metoda ‘e tërheqjes’ përdorej në 20 % të rasteve si metodë kontraceptive, pavarësisht se ishte më pak efektive.

Rreth 80 % e 16,000 adoleshentëve italianë të pyetur iu drejtuan internetit për informacion rreth riprodhimit, sipas një studimi kombëtar të fertilitetit, të kryer nga Istituto Superiore di Sanità.

Pasojat më negative të një hendeku në edukimin seksual kanë të bëjnë me aspektet sociale dhe relacionale të seksualitetit, me mungesën e vetëdijes për dallimet në orientimin seksual, identitetin gjinor dhe respektin për të tjerët në rrënjë të diskriminimit dhe dhunës në marrëdhënie.

Tre aktivistë nisën së fundmi një peticion i cili ka mbledhur rreth 35,000 nënshkrime, për kurse të detyrueshme arsimore për seksin, afektin dhe barazinë gjinore në shkollat ​​e mesme të Romës.

Një nga paradokset më të dukshme në shoqërinë italiane konsiston në kontrastin midis përhapjes së vazhdueshme të stimujve seksualë dhe seksualizues, dhe vështirësisë për të folur lirshëm dhe pa frenim për një nevojë që na bashkon të gjithëve, thonë disa sociologë.

Ata shtojnë se edukimi seksual duhet të diskutohet në një kontekst më të gjerë për të trajtuar diskriminimin, homofobinë dhe dhunën me bazë gjinore.

*Tibo News