“E folura me duar”, historia që fshihet pas saj

Shekuj para se të ekzistonte gjuha amerikane e shenjave, gjuhët vendase të shenjave, të njohura gjerësisht si “E folura me duar”, po lulëzonin në gjithë Amerikën e Veriut.

“E folura me duar” ka patur një ndikim në formimin e Gjuhës Amerikane të Shenjave, pavarësisht se është nuk thuhet në histori.

 

Një nga variacionet e “Të folurës me duar”, Gjuha e Shenjave Indiane të Plains filloi të përdorej kudo, në gjueti, tregti, konflikte dhe rituale.

Nga fundi i viteve 1800, qeveria federale nisi të zbatonte një politikë që do të ndryshonte rrjedhën e historisë indigjene përgjithmonë.

Një program i shkollës më një konvikt të krijuar për asimilimin me forcë të fëmijëve indigjenë, në kulturën e bardhë amerikane, një histori e errët për të cilën ne vazhdojmë mësojmë edhe sot.

Politika e detyruar që kishte të bënte me të folurin vetëm në anglisht, ishte pikërisht arsyeja që epoka e shkollave në konvikt, humbi aq shumë pjesëtarë vendas

Sot, në SHBA kanë mbetur një pjesë e vogël e përdoruesve rrjedhshëm të kësaj të folure.

 

Melanie McKay-Cody dhe Lanny Real Bird, janë dy nga njerëzit që i kanë kushtuar jetën studimit dhe ringjalljes së kësaj gjuhe.

Ata kanë treguar ndër breza mbi historinë dhe eksplorimit e kësaj gjuhe të lashtë që mban shekuj historie indigjene.