Cilat vende evropiane bëjnë më shumë dhe më pak aktivitet fizik?

Të gjithë e dimë se aktiviteti i rregullt fizik në formën e ushtrimeve ose sporteve është thelbësor për përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor. Ndër përfitimet e tjera, ai mbështet funksionimin kognitiv dhe mirëqenien.

Megjithatë, prevalenca e aktivitetit të pamjaftueshëm fizik mbetet e lartë në Evropë. Pothuajse gjysma e banorëve të BE-së (45 për qind) raportojnë se ata kurrë nuk ushtrojnë ose marrin pjesë në sport.

Një raport i përbashkët i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) sugjeron se rritja e aktivitetit fizik mund të parandalojë mijëra vdekje të parakohshme në BE dhe të kursejë miliarda euro në shpenzimet e kujdesit shëndetësor në vit.

Por cilat shtete janë më së shumti dhe më pak aktivët fizikisht në Evropë?

Në vitin 2016, më shumë se një në tre (35.4 për qind) të rritur në 27 Shtetet Anëtare të BE-së ishin mjaftueshëm aktivë, sipas të dhënave të OBSH-së. Kjo varionte nga 19 për qind në Finlandë në 46 për qind në Portugali.

Aktiviteti i pamjaftueshëm fizik ishte veçanërisht i përhapur në disa vende të Evropës Jugore dhe më pak i shpeshtë në vendet nordike. Shkalla më e ulët ishte 18 për qind në Rusi.

Kur banorët e BE-së u pyetën se sa shpesh ushtroheshin ose merrnin pjesë në sport, pothuajse gjysma (45 përqind) raportuan se nuk e kanë bërë kurrë. Gati një në pesë (17 për qind) thanë se rrallë ushtroheshin ose luanin sport.

Gati një e treta e të anketuarve (32 përqind) e bënë këtë me njëfarë rregullsie, ndërsa vetëm 6 përqind e bëjnë rregullisht.

Ushtrimi nënkupton çdo formë të aktivitetit fizik në një kontekst sportiv ose mjedis të lidhur me sportin, të tilla si noti, stërvitje në një qendër sportive ose një klub sportiv, ose vrapim në një park.

*Tibo News