Çfarë duhet të dimë për Ditën e Autizmit?

Dita Botërore e Ndërgjegjësimit për Autizmin kujtohet çdo vit më 2 Prill nga shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Kjo ditë përkujtohet për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve për njerëzit me Çrregullim të Spektrit të Autizmit në të gjithë botën.

Dita Botërore e Ndërgjegjësimit për Autizmin organizohet nga Departamenti i Komunikimeve Globale i OKB-së dhe Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale të OKB-së, me mbështetjen e partnerëve të shoqërisë civile.

Sipas OBSH-së, një në 100 fëmijë ka autizëm në botë.

Historia

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara caktoi një rezolutë (A/RES/62/139). Këshilli miratoi “Ditën Botërore të Ndërgjegjësimit për Autizmin” më 1 nëntor 2007 dhe e miratoi atë më 18 dhjetor 2007. Qëllimi ishte të nënvizonte nevojën për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve autikë. Dita e parë Botërore e Autizmit u shënua në vitin 2008 më 2 Prill.

Dita Botërore e Autizmit është një nga shtatë ditët zyrtare të OKB-së specifike për shëndetin.

Çfarë është Autizmi?

Autizmi, ose çrregullimi i spektrit të autizmit (ASD), i referohet një game të gjerë kushtesh të karakterizuara nga sfida me aftësitë sociale, sjelljet e përsëritura, të folurit dhe komunikimin joverbal.

Autizmi është një çrregullim zhvillimi. Çrregullimi karakterizohet nga vështirësi në ndërveprimin social dhe komunikimin, të cilat mund të përfshijnë gjithashtu sjellje të kufizuar dhe të përsëritur. Shenjat e autizmit vihen re shpesh nga prindërit e fëmijës gjatë tre viteve të para. Këto shenja zhvillohen gradualisht.