Biden nënshkruan ligjin për martesat e homoseksualëve

Presidenti Joe Biden nënshkroi ligjin për martesat e homoseksualëve përpara një turme prej mijëra njerëzish. Ligji i ri synon të mbrojë martesat e homoseksualëve nëse Gjykata e Lartë e SHBA anulon ndonjëherë vendimin e saj të vitit 2015 që legalizoi martesat e të njëjtit seks në mbarë vendin.

Ligji i ri mbron edhe martesat ndër-racore.