10 sekrete për prindërimin e fëmijëve në mënyrë efektive

Rritja e fëmijëve është një nga punët më të vështira dhe më përmbushëse në botë, dhe ajo për të cilën mund të ndiheni më pak të përgatitur. Shumë prej prindërve mundohen të gjejnë edhe këshilla ekspertësh për të rritur në mënyrën e duhur një fëmijë. Të tjerë gjejnë mbështetje nga gjyshërit, edhe për shkak të eksperiencës së tyre.

Më poshtë do të gjeni 10 ‘sekrete’ për prindërimin e fëmijëve në mënyrë efektive, por prindërit duhet të kenë parasysh gjithashtu faktin se jo të gjithë fëmiëjt janë njësoj, sepse secili prej tyre ka personalitetin dhe karakterin e tij.

1-Të jeni të ndjeshëm: Prindërit duhet të jenë të ndjeshëm ndaj nevojave dhe ndjenjave të fëmijëve. Merrni kohë për t’i dëgjuar dhe për t’i kuptuar ato.

2-Të keni një qasje të qëndrueshme: Të keni një qasje të qëndrueshme në prindërim dhe të ndiqni disiplina të rregullta, si dhe të vendosni kufizime racionale.

3-Të jeni të ndershëm: Të jeni të ndershëm me ta dhe të inkurajoni fëmijët tuaj që të jenë të ndershëm gjithashtu.

4-Të jeni të prirur për të mësuar: Të jeni të prirur për të mësuar dhe të përdorni këtë përvojë për të rritur fëmijët tuaj në mënyrë sa më të mirë.

5-Të mbani kontributin pozitiv të fëmijëve: Kontributi pozitiv ndihmon në vendosjen e rregullave dhe të detyrave në shtëpi, aty ku fëmija të ndihesh i dobishëm dhe i vlerësuar.

6-Të jeni të kujdesshëm në rritjen e besimit të tyre: Të jeni të kujdesshëm në rritjen e besimit dhe vetëvlerësimit të fëmijëve tuaj, pasi mungesa në këto dy tipare ndikon në zhvilimin e personalitetit.

7-Të jeni të gatshëm të bëni kompromise: Të jeni të gatshëm të bëni kompromise kur është e nevojshme dhe të kërkojë ndjesë kur ata gabojnë. Prindërit duhet të jenë të qartë dhe të arsyetojnë mbi faktin që fëmija është gabim në një veprim të caktuar.

8-Të krijojnë një atmosferë të sigurt dhe të ndjeshme: Të krijojnë një atmosferë të sigurt dhe të ndjeshme në shtëpi ku fëmijët mund të jenë të lirë për të shprehur ndjenjat dhe mendimet e tyre, qofshin ato të gabuara apo të ‘çuditshme’.

9-Të jeni të përkushtuar: Të jeni të përkushtuar dhe të jepni kohën dhe vëmendjen tuaj për fëmijët tuaj.

10-Të krijojnë një klimë pozitive: Të krijojnë një klimë pozitive në shtëpi dhe të jenë të prirur për të shkëlqyer në një mjedis pozitiv dhe mbështetës për ta, që të rriten në nëj ambient familjar sa më të ngrohtë, dhe këto elementë pozitivë ti përcjellë edhe gjatë rritjes me njerëz të tjerë.

*Tibo News